Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@eduwarszawa.pl

RODO >

Klauzula dla osób odbierających dziecko

 

IMIE I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA:

..................................................................................................................

SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO:

..................................................................................................................

NR TELEFONU:

..................................................................................................................

 

 

w trybie art.13 ust.1 i 2 RODO informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina" w Warszawie przy ul. Londyńskiej 10 reprezentowane przez Dyrektora p. Marzennę Szeler, które przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z art.6 ust.1 lit.a o RODO

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Agnieszka Żyła - e-mail: p178_iod@dbfopld.waw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości/ identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej przez okres roku szkolnego, a nastepnie niszczone

5. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieśc skargę do organu nadzorczego w zgodnosci art.77 RODO

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) w trybie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiaetnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r zwanego dalej RODO

 

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę:

.................................................................................................................. 

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.