Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@edu.um.warszawa.pl

Oferta zajęć

DLA WSZYSTKICH WYCHOWANKÓW:

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

realizowane w ramach podstawy programowej

 

       patrz: KONCEPCJA PRACY, PROGRAMY, PROJEKTY

 

Logopeda

       prowadząca: mgr Anna Łokietek

    Terapia dla dzieci z występującymi zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia i zwierającego pierścienia gardłowego), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji. Każde dziecko jest przebadane i ma indywidualnie dobierane odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących poszczególne głoski i wadę wymowy. Zajęcia prowadzi doświadczona logopeda, glottodydaktyk z kilkuletnim stażem pracy z dziećmi.

        logopeda przyjmuje  

 

              zajęcia indywidualne dla zakwalifikowanego do terapii logopedycznej dziecka prowadzone są raz w tygodniu

 

 

  Psycholog

     prowadząca: mgr Agnieszka Prostko

Zajęcia mają za zadanie wspierać i stymulować rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, po wcześniejszym zdiagnozowaniu ewentualnych deficytów poznawczych.  Program terapii realizowany jest indywidualnie z każdym dzieckiem, głównie w formie zabawy podczas systematycznie odbywających się spotkań. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa - on też dokonuje psychologicznej diagnozy dojrzałości szkolnej sześciolatków.

     zajęcia odbywają się 

 

DODATKOWE:

Rytmika

     prowadzący: Maciej Charszlak

       odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki, środy i czwartki

poniedziałek

grupa "Motylki" - 9.50 - 10.05

grupa "Jagódki" -  9.30 - 9.50

grupa "Biedronki" - 10.05 - 10.35

grupa "Delfiny" -  9.00 - 9.30

grupa "Słoneczka" - 8.30 - 9.00

 

środa

grupa "Elfy"-  12.30 - 13.00

grupa "Biedronki" - 12.00 - 12.30

 

czwartek

grupa "Motylki" - 9.50 - 10.05

grupa "Jagódki" -  9.30 - 9.50

grupa "Elfy"-  9.00 - 9.30

grupa "Delfiny" -  9.30 - 10.00

grupa "Słoneczka" - 8.30 - 9.00

 

Zajęcia polegają na aktywnym wprowadzaniu dzieci w świat muzyki. Dzięki stosowanym różnorodnym metodom rozwijają zamiłowanie do sztuki, muzykalność, wyczucie rytmu oraz kształtują charakter i umiejętność współżycia w grupie. Na zajęciach dzieci mają możliwość swobodnego wypowiadania się i uzewnętrzniania własnych odczuć związanych z muzyką oraz poznają wybrane instrumenty muzyczne.

 

Jęz. Angielski

    prowadzący: Sylwia Zielińska 

     odbywają się dwa razy w tygodniu w środy i piątki

 

środy/piątki

grupa "Motylki" - 10.20 - 11.05

grupa "Jagódki" -  10.00 - 10.20

grupa "Elfy"-  9.30 - 10.00

grupa "Biedronki" - 9.00 - 9.30

grupa "Delfiny" -  8.30 - 9.00

grupa "Słoneczka" - 8.00 - 8.30

 

Program nauczania wynikający z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakłada naukę języka dostosowaną do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. W zajęciach wykorzystywane są kasety z dialogami w języku angielskim, a także różnego rodzaju materiały aktywizujące (barwne plansze, obrazki, itp.), które obok zajęć ruchowych i stymulacji ogólnorozwojowej stanowią twórcze urozmaicenie zajęć i ułatwiają przyswojenie nowego materiału. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego anglistę.

 

Korektywa

 prowadząca: Barbara Pakuła

   odbywają się raz w tygodniu we wtorki i piatki

 

wtorek:

grupa "Motylki" - 9.00 - 9.15 oraz 9.15 - 9.30

grupa "Jagódki" -  9.30 - 9.50 oraz 9.50 - 10.10

grupa "Elfy"-  10.10 - 10.40 oraz 10.40 - 11.10

grupa "Biedronki" - 11.10 - 11.40 oraz 11.40 - 12.10

 

piatek:

grupa "Delfiny" - 12.05 - 12.35 oraz 12.35 - 13.05

grupa "Słoneczka" - 11.05 - 11.35 oraz 11.35 - 12.05

 

Religia

 prowadząca: Dorota Ościłowicz

   zajęcia odbywają się dla chętnych dzieci 5 i 6-cio letnich raz w tygodniu, w środy w godz. 10.30 - 11.30

 

 

 
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.