Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@eduwarszawa.pl

Oferta zajęć

DLA WSZYSTKICH WYCHOWANKÓW:

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

realizowane w ramach podstawy programowej

 

       patrz: KONCEPCJA PRACY, PROGRAMY, PROJEKTY

 

Logopeda

       prowadząca: Adrianna Ćwietniewska

    Terapia dla dzieci z występującymi zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia i zwierającego pierścienia gardłowego), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji. Każde dziecko jest przebadane i ma indywidualnie dobierane odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących poszczególne głoski i wadę wymowy. Zajęcia prowadzi doświadczona logopeda, glottodydaktyk z kilkuletnim stażem pracy z dziećmi.

        logopeda przyjmuje:

         zajęcia indywidualne dla zakwalifikowanego do terapii logopedycznej dziecka prowadzone są raz w tygodniu

 

 

  Psycholog

     prowadząca: Marianna Rucińska

Zajęcia mają za zadanie wspierać i stymulować rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, po wcześniejszym zdiagnozowaniu ewentualnych deficytów poznawczych.  Program terapii realizowany jest indywidualnie z każdym dzieckiem, głównie w formie zabawy podczas systematycznie odbywających się spotkań. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa - on też dokonuje psychologicznej diagnozy dojrzałości szkolnej sześciolatków.

      spotkania odbywają sie w 

 

 

Pedagog

      prowadząca: Barbara Wotawa

 

 

DODATKOWE:

Rytmika

     prowadzący: Maciej Charszlak

       odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki

 

poniedziałek

grupa "Motylki" 

grupa "Elfy"-  

grupa "Jagódki" 

grupa "Koniczynki"

grupa "Delfiny" 

grupa "Biedronki" 

grupa "Słoneczka" 

 

czwartek

grupa "Motylki" 

grupa "Elfy"-  

grupa "Jagódki" 

grupa "Koniczynki"

grupa "Delfiny" 

grupa "Biedronki" 

grupa "Słoneczka" 

 

Zajęcia polegają na aktywnym wprowadzaniu dzieci w świat muzyki. Dzięki stosowanym różnorodnym metodom rozwijają zamiłowanie do sztuki, muzykalność, wyczucie rytmu oraz kształtują charakter i umiejętność współżycia w grupie. Na zajęciach dzieci mają możliwość swobodnego wypowiadania się i uzewnętrzniania własnych odczuć związanych z muzyką oraz poznają wybrane instrumenty muzyczne.

 

Jęz. Angielski

    prowadzący: Sylwia Zielińska 

     odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki

 

wtorki/czwartki

grupa "Motylki" 

grupa "Elfy"-  

grupa "Jagódki" 

grupa "Koniczynki"

grupa "Delfiny" 

grupa "Biedronki" 

grupa "Słoneczka" 

 

Program nauczania wynikający z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakłada naukę języka dostosowaną do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. W zajęciach wykorzystywane są kasety z dialogami w języku angielskim, a także różnego rodzaju materiały aktywizujące (barwne plansze, obrazki, itp.), które obok zajęć ruchowych i stymulacji ogólnorozwojowej stanowią twórcze urozmaicenie zajęć i ułatwiają przyswojenie nowego materiału. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego anglistę.

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.