Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Zgodnie z decyzją Sanepidu w dniach 23.11 - 27.11.2020r zawieszone zostaja zajęcia dla dzieci z grup Koniczynki i Motylki.

 

W trosce o bezpieczeństwo naszych wychowanków Dyrekcja podjęła decyzje o zakupie dezynfekującej pomieszczenia lampie UV. Czekamy na realizację zamówienia. 

 

 

ZACHĘCAMY DO CZYTANIA DZIECIOM !!!

 

#ZnajdźCzasNaCzytanie! Nie zostawiaj dziecka przed ekranem.
Zadbaj o jego przyszłość.

 

#ZnajdźCzasNaCzytanie to kolejna akcja Fundacji Powszechnego Czytania https://fpc.org.pl/, w której zachęca się do świadomego ‘odrywania’ dzieci (i siebie samych też!) od ekranów na rzecz książek. Social media nie pomagają dzieciom w rozwoju, a wspólne czytanie książek - zdecydowanie tak! Akcję wspierają organizatorzy BookTarg: Allegro, LubimyCzytać, Legimi.

 

Gorąco zachęcam, by znaleźć czas na wspólne czytanie i rozmowę z dziećmi, z korzyścią dla dziecka i nas samych – czytanie uspokaja, rozwija, ale co najważniejsze - buduje więź emocjonalną między rodzicem a dzieckiem, tak ogromnie potrzebną w obecnych niepewnych czasach podkreśla profesor Piotr Albrecht, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

 

To właśnie czytanie książek jest udowodnionym, prostym, dostępnym i darmowym (biblioteki!) sposobem na skuteczne niwelowanie stresu. Już 6 minut czytania zmniejsza poziom naszego stresu o 60%! Przy pierwszym zamknięciu szkół uruchomiliśmy akcję #TerazCzasNaCzytanie, to było prawdziwe pospolite ruszenie: Selectivv dodał kampanię proczytelniczą na smartfony, Legimi ofiarowało darmowe ebooki, LoveBrands Relations zapewniło szeroką komunikację, inni działacze i wydawnictwa nawoływały do czytania równolegle do nas. – opowiada Maria Deskur, Prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Więc działamy dalej, wołając tym razem: #ZnajdźCzasNaCzytanie! 

 

Jak wykazały badania Selectivv przeprowadzone w czasie kwarantanny wiosennej, czas spędzany przez polskie dzieci w aplikacjach zauważalnie wzrósł. COVID zaczyna wywierać negatywny wpływ na zdrowie psychiczne całych społeczeństw. Akcja #ZnajdźCzasNaCzytanie ma na celu przekonanie zarówno dzieci, jak i ich opiekunów, że warto czytać książki: dla rozwoju intelektualnego, dla spokoju emocjonalnego oraz po prostu – dla przyjemności.

 

 

WARSZTATY DLA DZIECI

Aby uatrakcyjnić pobyt dzieciom w przedszkolu organizujemy warszaty on-line na razie dla najstarszych grup.

Warszaty prowadzone są przez pracowników Muzeum Narodowego i obejmują nastepujace tematy:

06.11 - "Pory dnia, pory roku" dla dzieci z grupy "Delfinki"

20.11 - "W pracowni malarskiej" dla dzieci z grupy "Biedronki"

27.11 - "W pracowni rzeźbiarza" dla dzieci z grupy "Sloneczek"

 

 

INFORMACJA

Wojewoda mazowiecki p. Konstanty Radziwiłł odwołał z dniem 23 września 2020r decyzje z dnia 9 marca 2020r dotyczącą wstrzymania wycieczek, wymian i wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowania wycieczek i wymian na terenie przedszkola, szkoły i innych placówek oświatowych. 

 

Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży

ul. Saska 61,

Centrala tel. 22 617 30 01 do 04

Rejestracja Ogólna tel. 22 617 67 33
tel. 22 617 67 07

Jesteśmy nowo powstałą poradnią świadczącą bezpłatne usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Chcielibyśmy stworzyć miejsce gdzie łączymy psychoterapię, pomoc rodzinom, a także pomoc w zakresie terapii środowiskowej z dojazdem do środowiska np. domu lub szkoły. Pracujemy także w gabinecie prowadząc oddziaływania terapii indywidualnej, rodzinnej, organizujemy spotkania rodzinne ze wszystkimi specjalistami zaangażowanymi w proces zdrowienia (m. in. terapeutami, lekarzami, nauczycielami, pedagogami, psychologami szkolnymi). Wyróżnia nas otwartość na współpracę w zespole i współpracę z innymi instytucjami, tak aby jak najlepiej pomóc pacjentowi. Pomagamy dzieciom i młodzieży w zakresie trudności zachowania, obniżonego nastroju, problemów społecznych, rozwiązujemy problemy w środowisku, a także inne problemy psychologiczne. Przyjmujemy pacjentów do 21 roku życia(maksymalnie uczących się w szkołach ponadpodstawowych).

 

BEZPŁATNA OFERTA DLA RODZICÓW Z KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o bezpłatnej ofercie Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się na http://www.kopd.pl

1) Grupa psychoedukacyjno-wsparciowa dla rozwodzących się rodziców (grupa popołudniowa)

http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-grupie-psychoedukacyjno-wsparciowej-dla-rodzicow-bedacych-w-konflikcie-okolorozwodowym-9/
 

2) Grupa psychoedukacyjno-wsparciowa dla rozwodzących się rodziców (grupa poranna)

http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-grupie-psychoedukacyjno-wsparciowej-dla-rodzicow-bedacych-w-konflikcie-okolorozwodowym-8/
 

3) Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym

http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-dwudniowym-warsztacie-psychoedukacyjnym-dla-rodzicow-przedszkolakow-i-uczniow-szkol-podstawowych/
 

4) Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków

http://kopd.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-warsztacie-umiejetnosci-wychowawczych-dla-rodzicow-nastolatkow/
 

Zachęcam do śledzenia profilu na FB - są tam zamieszczane aktualne informacje o warsztatach.

 

 

OFERTA ZAJĘĆ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

„ Słyszę i rozumiem”- trening słuchowy dla dzieci 6 letnich.

 

 • osoby prowadzące:

Iwona Barcikowska pedagog terapeuta, logopeda

Iwona Zalech psycholog, logopeda

 • cele programu:

-wyrobienie nawyku aktywnego słuchania(słuchania ze zrozumieniem)

-przygotowanie słuchowe do nauki czytania i pisania

- usprawnienie percepcji i pamięci słuchowej

- wyrównanie poziomu dzieci w sferze komunikacji językowej

-wyciszenie niewłaściwych emocji i zachowań

Program skierowany jest do rodziny z dzieckiem 6 letnim, dla którego zajęcia przedszkolne(szkolne) są niewystarczające do harmonijnego rozwoju sfery słuchowej i nie są wstanie zapewnić mu właściwej stymulacji, a także do dzieci z nadwrażliwością na dźwięki, płaczliwych, krzykliwych lub wręcz odwrotnie, wycofanych i małomównych.

Przewidzianych jest 10 godzinnych spotkań jeden raz w tygodniu, w zakresie których znajdą się m.in.: słuchanie i rozumienie, uczestniczenie w dialogu, recytacja, bogacenie słownictwa, analiza zdania na wyrazy, zdanie pojedyncze i złożone, pojęcia sylaba, głoska, litera, błędy językowe, ćwiczenie pamięci i uwagi słuchowej.  Niewielka liczebność grupy 6-7 osób, jest zamierzona.

 • krótki opis programu:

Ćwiczenia słuchowe są dla dziecka trudne i wymagają pełnej mobilizacji i koncentracji. Tylko mało liczna grupa daje szansę na pełną indywidualizację pracy z dzieckiem, na powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, umożliwia przywracanie i kierowanie jego uwagi na wykonywanym zadaniu. Daje szansę na likwidowanie niekorzystnych nawyków w zachowaniu, zapewnia warunki do utrwalania prawidłowych umiejętności i postaw.

-zdobycie przez dzieci umiejętności aktywnego słuchania(słuchanie ze zrozumieniem)

-przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania w sferze słuchowej: poczucie zdania, sylaby, głoski, rozpoznawanie i tworzenie rymów, akcent, intonacja, poznanie samogłosek ustnych(powiązanie wzorca graficznego z dźwiękiem).

-zwiększenie sprawności komunikowania się

(zwiększenie płynności mowy i zasobu słownictwa)

-polepszenie radzenia sobie z emocjami

 • Spodziewane efekty:

- przygotowanie słuchowe do nauki czytania i pisania,

-pozytywne zmiany w zachowaniu (co wpłynie na jakość życia dzieci i ich rodziców)

Efekty zostaną osiągnięte jedynie we współpracy z rodzicami przez systematyczne ćwiczenia w domu według wskazań specjalistów.

 

TRENING SŁUCHOWY - dla dzieci z klasy „O” i ostatniej grupy przedszkolnej.

 

Osoby prowadzące:

Iwona Barcikowska

Iwona Zalech

Cele programu:

-wyrobienie nawyku aktywnego słuchania(słuchania ze zrozumieniem),

-przygotowanie słuchowe do nauki czytania i pisania,

- usprawnienie percepcji i pamięci słuchowej,

- podniesienie poziomu dzieci w sferze komunikacji językowej,

-wyciszenie niewłaściwych emocji i zachowań.

 

Zajęcia we wtorki godz. 16

 

I semestr : od 13 października do 15grudnia 2020 r.

10 spotkań(po 45 minut + 15 minut na kontakty z rodzicami),

sala nr 16 , parter w części szkolnej.

 

II semestr : od 02 lutego do 06kwietnia 2021 r. -

10 spotkań(po 45 minut + 15 minut na kontakty z rodzicami),

sala nr 16 , parter w części szkolnej.

 

Zapisy w sekretariacie osobiście lub telefonicznie (22)810-20-29.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5.

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

LIST PREZYDENTA WARSZAWY DO RODZICÓW

 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE
 
Informujemy, ze w każdej grupie wiekowej prowadzone są codziennie urozmaicone zajęcia rozwijajce sprawność fizyczną i psychoruchową dzieci oraz ćwiczenia kształtujace prawidłową postawę ciała.
 
 
 
 
NOWY ROK SZKOLNY
 

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2020 roku

 

Szanowni Państwo !

Od 01 września 2020 roku zaczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w bezpiecznych i higienicznych warunkach pobytu wszystkich dzieci i pracowników.

Aby sprostać tym wymaganiom kierujemy się ściśle wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na tej podstawie zostały uaktualnione „Procedury Bezpieczeństwa”, które będą obowiązywały od dnia otwarcia przedszkola do ustania pandemii. Bezpieczeństwo sanitarne nałożyło na przedszkole ograniczenia związane z możliwością przebywania rodziców z dzieckiem na terenie przedszkola. Zarówno tryb przyprowadzania jak i odbioru dziecka są omówione poniżej.

Do przedszkola będą mogły chodzić tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych oraz jeżeli najbliżsi członkowie rodziny nie zostali objęci kwarantanną. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową, także nie objętą kwarantanną.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i mając na uwadze wytyczne GIS informujemy, że z sal poszczególnych grup wiekowych zostały usunięte: dywany, pluszowe zabawki oraz inne przedmioty trudne do dezynfekcji. Do przedszkola nie będzie można przynosić zabawek ani żadnych przedmiotów z domu. Dzieci nie będą również myły zębów.

Prowadzone zajęcia będą miały charakter dydaktyczno-wychowawczy. Nauczyciele będą pracowali w swoich salach. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola znajduje się poniżej.

 

 
Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy 01 września 2020r - we wtorek.
Nasze przedszkole będzie czynne od godziny 7.00 do 17.00
 
 
Poszczególne grupy pracują następujaco:
 
KONICZYNKI - p. Kasia - 8.00 - 15.00
 
MOTYLKI - p. Edytka i p. Dyrektor - 8.00 - 15.30
 
JAGÓDKI - p. Agnieszka, p. Lucynka - 7.00 - 17.00
 
ELFY - p. Basia, p. Ewa - 8.00 - 15.45
 
DELFINY - p. Małgosia, p. KLaudia - 7.30 - 16.30
 
BIEDRONKI - p. Marcelina, P.Edytka - 8.00 - 17.00
 
SŁONECZKA - p. Dorotka, p. Sylwia - 8.00 - 17.00
 
 
Godziny funkcjonowania poszczególnych grup nie obligują Rodziców do odebrania dziecka w tym czasie. Dla rodziców wiążąca jest godzina zamknięcia placówki - czyli g.17.00!
 
 
W związku z wytycznymi GIS informujemy, że od dnia 01.09.2020 r
 
 • bedą obowiązywały Rodziców i dzieci dwa wejścia: 

 

- wejście B (z boku budynku) - dla dzieci 3-letnich z grup KONICZYNKI i MOTYLKI oraz ich rodzeństw. 
 
Rodzice 3-latków wchodzą do szatni w maseczkach, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk, rozbierają dzieci i odprowadzaja je do sali, a następnie opuszczają budunek (w szatni moze przebywać maksymalnie 3 rodziców z dziećmi) 
 
- wejście A (główne) - dla pozostałych dzieci z grup JAGÓDKI, ELFY, DELFINY, BIEDRONKI I SŁONECZKA
 
Rodzice wchodzą do przedsionka przedszkola pojedyńczo i dezynfekują ręce. Przekazują dziecko pracownikowi przedszkola i opuszczają budynek. 

 

 • odbiór dzieci dla wszystkich odbywa się wejściem bocznym B ze względu na lokalizacje domofonu w godzinach 12.00 - 12.30 oraz 14.30 - 17.00

Rodzice wchodzą do budynku pojedyńczo i w maseczkach. Dezynfekują ręce i wybierają domofonem grupę w której przebywa dziecko. Nad płynnością odbioru bedzie czuwał pracownik szatni.

 

 • przed wejściem będzie mierzona dzieciom temperatura

 

O godzinie 9.00 przedszkole zostaje bezwarunkowo zamknięte, gdyż przeprowadzana bedzie dezynfekcja szatni i korytarza dlatego bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.

 

 • Rodzic przyprowadzajacy dziecko po raz pierwszy do przedszkola zostanie poproszony o podpisanie oswiadczeń związanych z aktualnym zdrowiem dziecka i rodziny oraz zapoznaniem sie z obowiązująca w przedszkolu organizacja pracy i procedurami (znajują sie poniżej).

 

Oświadczenie

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………….. jest zdrowe i nikt z mojej rodziny nie przebywa w domowej kwarantannie, ani nie ma nałożonego nadzoru epidemicznego.

         Zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora Przedszkola Nr 178 ”Kolorowa Kraina” w przypadku zaistnienia choroby dziecka, kwarantanny domowej lub nadzoru epidemicznego.

Zobowiązuje się do przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.

 

                                                                                        ………………………………………………………………….

                                                                                                          czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Oświadczenie

         Oświadczam, że zapoznałam/em się z aktualną „Procedurą organizacji pracy w Przedszkolu Nr 178 „Kolorowa Kraina” obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku

 

-------------------------------------------------------

                                                                                                                                  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Oświadczenie

         Oświadczam, że zapoznałam/em się z organizacją i zasadami obowiązującymi w Przedszkolu Nr 178 „Kolorowa Kraina” obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku

 

……………………………………………………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Zgoda na mierzenie temperatury

Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku …………………………………………………

po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola oraz w ciągu dnia w razie zaistnienia takiej potrzeby – zaobserwowania niepokojących objawów. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach w Przedszkolu Nr 178 „Kolorowa Kraina”

……………………………………………………………….

   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

OWOWIĄZUJACE PROCEDURY

Przedszkole nr 178 „Kolorowa Kraina”

w Warszawie

 

Sierpień  - 2020r

 

PODSTAWOWE CELE WDRAŻANYCH PROCEDUR

1. Zapewnienie zasad organizacji pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego/innych form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat  - zwanych dalej placówką w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

2. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w placówkach.

3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.

4. Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz – rodzice, dostawcy, goście.

5. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

6. Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach funkcjonowania placówki  w trakcie epidemii Covid-19.

7. Zakres i okres obowiązywania procedury

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektorów, kierowników, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i w innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez okres obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania.

 

ZADANIA RODZICÓW

 

1. Przestrzeganie regulaminu funkcjonowania placówki.

2. Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.

3. Przekazywanie dyrektorowi  lub nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.   

4. Przekazywanie informacji  o domownikach  przebywających na kwarantannie.    

5. Odbieranie telefonów z placówki.            

6. Zaopatrzenie dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa
i ust podczas drogi do i z placówki.   

7. Unikanie transportu publicznego.                                                                                           

8. Wyjaśnianie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
czy zabawek.                                                                                                                                 

9. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rak wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie).                   

10. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Do placówki może przychodzić tylko:

a) dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie

c) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji              w warunkach domowych

2. Dziecko może być przyprowadzane do placówki i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

 

3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a i pkt. 1b rozumie się:

podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu.

4. Należy ograniczyć na terenie placówki przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych) osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie placówki możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3.

7. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni  wspólnej placówki rodziców i opiekunów               z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 1. Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać  w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

4. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

5. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt*  od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

*Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

9. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

11. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

13. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

14. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie.

15. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

16. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

17, W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu  z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

18. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

 HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Wszyscy pracownicy placówki są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy dopilnować żeby robiły to także dzieci.

2. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.

3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

4. Placówka wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania zabawek, pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki dezynfekcji rąk.

5. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu

6. Przy wejściu do placówki należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych

7. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

8. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

10 W przypadku korzystania przez pracowników placówki z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodne z wytycznymi GIS

11. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

12. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

 GASTRONOMIA

 1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne  w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.

5. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.

6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

7. Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników i sztućców.

8. Dania powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

 1. Jeśli dziecko  przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika placówki wyznaczonego przez dyrektora.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:                                                                                                               

- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38oC lub wyżej  – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi pomiędzy 37,2oC-37,9oC  – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania go z przedszkola

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu z placówki dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.

6. Dyrektor placówki informuje organ prowadzący  o podejrzeniu zakażenia dziecka.

7. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu,  czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA PLACÓWKI

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

- Pracownicy placówki  powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu                            i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,                 a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,                 że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,  a także obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

7. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ nadzorujący i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

8. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora placówki, który podejmuje następujące działania:

- kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu               z innymi osobami),

- zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

- do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

- o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora placówki

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

11. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypade9.

12. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

13. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

14. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

15. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE

1. Definicja kontaktu obejmuje:

a) każdego pracownika placówki/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego  w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każda osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu nie uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b)poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej  w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzania wywiadu odnośnie stanu zdrowia

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub  zgłosić się bezpośrednio do oddziału  obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postepowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeżeli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji  w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA  SARS-COV-2 NA TERENIE PLACÓWKI

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i  w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor placówki o potwierdzeniu zakażenia pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części 4 pkt.3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa.

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego  21, 01-864 Warszawa, kontakt:

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia   –  222 500 115,

Numer informacyjny czynny w godz. 8.00-16.00   -  22 32 58 958,

Kontakt do biura podawczego:   -  22 31 07 900

Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się placówka strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
 
 
 
 

Informujemy, że  w Przychodni przy ul. Saskiej 61
rozpoczyna działalność
Ośrodek Środowiskowej Opieki
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej 

dla Dzieci i Młodzieży

świadczący pomoc osobom z zaburzeniamiemocjonalnymi, psychospołecznymioraz psychicznymi.

Ośrodek oferuje świadczenia w zakresie porad psychologicznych, diagnostycznych, sesji psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej), sesji wsparcia psychospołecznego, wizyt domowych/środowiskowychw ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej nie jest wymagane skierowanie.

Zapisy prowadzone są w Przychodni przy ul. Saskiej 61

pod numerem telefonu 22/617-67-33 lub 22/617-67-07

 

 

PSYCHOLOG!!!

Zachęcam do zaglądania na naszą stronę i polecam nasze publikacje - każdy znajdzie coś dla
 
 
W razie pytań lub potrzeb, proszę o kontakt mailowy bezpośrednio ze mną lub telefoniczny z Poradnią.
W lipcu jestem dostępna, natomiast w sierpniu mam urlop. Poradnia jest czynna przez całe wakacje.
 
Pozdrawiam,
Agnieszka Prostko

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.