Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@edu.um.warszawa.pl

RODO

Szanowni Państwo,

 • Od 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest obowiązkiem Przedszkola, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka  jest Przedszkole nr 178 „Kolorowa Kraina”

  2) W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola

  3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

  4) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

  5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

  7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.

   

 

W razie pytań prosimy o kontakt :

mail: p178@edu.um.warszawa.pl

tel: 22/617-64-01

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

p. Agnieszka Żyła 

http://P178_IOD@DBFOPLD.WAW.PL

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.