Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@edu.um.warszawa.pl

Koncepcja pracy na lata 2014 - 2019

Nasze przedszkole pracuje zgodnie z założeniami nowej
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
którą znajdą Państwo na stronie MEN

 


KONCEPCJA PRACY
NA LATA 2014 - 2019

 


Koncepcja pracy każdej placówki oświatowej jest opracowywana przez Dyrektora i zatwierdzana do realizacji przez Radę Pedagogiczną. Jej celem jest wytyczenie głównych zadań do realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej bazującej na zasobach placówki i możliwościach organizacyjnych


WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

„Kolorowa Kraina” promuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywność w różnych sferach rozwoju

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Zapewniamy wszystkim dzieciom wszechstronny rozwój osobowościowy z zachowaniem bezpiecznych warunków do poznawania, przeżywania i doświadczania

Dbamy o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej organizując optymalne warunki do aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku i relaksacji

Organizujemy warunki do rozwijania przez dzieci zdolności twórczych poprzez propagowanie różnych form działalności i ekspresji

Podejmujemy działania mające na celu wsparcie i integrację rodziny wychowanków

Posiadamy wykształcona i kompetentną w swoich działaniach kadrę pedagogiczną i wpierający personel obsługi

 
KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA:

  • modelowanie, projektowanie i rozwijanie zdolności dziecka poprzez stosowanie kreatywnych metod pracy wyzwalających aktywność
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka jako punktu wyjściowego do stworzenia optymalnych warunków do zapewnienia jego wszechstronnego rozwoju
  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez promocję oferty edukacyjnej

 

PLANOWANA TEMATYKA PRACY:

Tematem przewodnim są zabawy kreatywne, których przesłaniem jest planowe oddziaływanie na procesy umysłowe dzieci w celu nabycia przez nich nowych umiejętności.

 

  •  W ROKU 2014/2015 – poświęcony aktywności ruchowej – regularnie prowadzone ćwiczenia ruchowe, elementy gimnastyki korekcyjnej, rytmika, zabawy taneczne, zajęcia ruchowe przy muzyce, aktywny udział w koncertach i warsztatach muzycznych, przeglądy taneczne dla dzieci z dzielnicy
  • W ROKU 2015/2016 – propozycje aktywności plastycznej z wykorzystaniem różnych technik i form, poznawanie sztuki i obiektów użyteczności publicznej z nią związanych
  • W ROKU 2016/2017 – opracowania dotyczące form wyrażania ekspresji, emocji, uczuć – drama, przedstawienia w wykonaniu samych dzieci, spektakle, poznawanie sztuki regionalnej i współczesnej
  • W ROKU 2017/2018 – poświęcony obserwacją, eksperymentom i doświadczeniom z różnych dziedzin życia: świat matematyki, przyrody ożywionej i nieożywionej z akcentami działalności ekologicznej
  • W ROKU 2018/2019 – zwrócenie uwagi na wzmocnienie odporności emocjonalnej; doskonalenie kontaktów interpersonalnych dziecka funkcjonującego w grupie rówieśniczej oraz w środowisku dorosłych
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.