Przedszkole nr 178 Kolorowa Kraina w Warszawie

ul. Londyńska 10, 03-921 Warszawa

Tel: (22) 617-64-01, e-mail: p178@eduwarszawa.pl

Koncepcja pracy przedszkola

Nasze przedszkole pracuje zgodnie z założeniami
PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
którą znajdą Państwo na stronie https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole 

 


KONCEPCJA PRACY

 

Koncepcja pracy każdej placówki oświatowej jest opracowywana przez Dyrektora i zatwierdzana do realizacji przez Radę Pedagogiczną. Jej celem jest wytyczenie głównych zadań do realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej bazującej na zasobach placówki i możliwościach organizacyjnych


WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

„Kolorowa Kraina” promuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywność w różnych sferach rozwoju

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Zapewniamy wszystkim dzieciom wszechstronny rozwój osobowościowy z zachowaniem bezpiecznych warunków do poznawania, przeżywania i doświadczania

Dbamy o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej organizując optymalne warunki do aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku i relaksacji

Organizujemy warunki do rozwijania przez dzieci zdolności twórczych poprzez propagowanie różnych form działalności i ekspresji

Podejmujemy działania mające na celu wsparcie i integrację rodziny wychowanków

Posiadamy wykształcona i kompetentną w swoich działaniach kadrę pedagogiczną i wpierający personel obsługi

 
KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA:

  • modelowanie, projektowanie i rozwijanie zdolności dziecka poprzez stosowanie kreatywnych metod pracy wyzwalających aktywność
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka jako punktu wyjściowego do stworzenia optymalnych warunków do zapewnienia jego wszechstronnego rozwoju
  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez promocję oferty edukacyjnej

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.